Visie op coaching

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

België kenmerkt zich net als de andere westerse maatschappijen door haar hoge mate van ontwikkeling en sociale voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn maatschappelijke problemen anders dan bij minder ontwikkelde landen. Deze problemen openbaren zich binnen alle lagen van de bevolking en binnen alle generaties. Omdat de basisbehoeften (bv. eten, drinken, werk en een woning) veelal zijn vervuld, zien we vraagstukken ontstaan in de persoonlijke en relationele sfeer. Dit leidt tot een toenemende behoefte om via coaching meer grip op ons eigen leven te krijgen en te houden.

Vaak wordt een probleem pas onderkend als het zich aandient. Eigenlijk is het dan al te laat. Vroegtijdige bijsturing met behulp van een coach kan veel problemen voorkomen en oplossen. Voorkomen is beter dan genezen!

Persoonlijke vraagstukken hebben vaak betrekking op: Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Is dit het nu? Wat moet ik doen? Maar ook in de zakelijke sfeer en op het gebied van sport en gezondheid kunnen zich problemen voordoen.

Kijken we naar de relationele sfeer dan is het aantal scheidingen opvallend hoog; daarnaast neemt het aantal eenpersoonshuishoudingen toe: waarom ben ik alleen? Wat gaat er mis tussen ons? Ben ik gelukkig in mijn huis?


De behoefte-piramide van Maslov

De behoeftepiramide van Maslow

De behoeftepiramide van Maslow (Abraham Maslow, '43) verdeelt de behoeften van mensen in een aantal lagen. Elke laag dient nagenoeg vervuld te zijn voordat men een trede hoger komt. Uiteraard is dat de theorie en ligt de praktijk genuanceerder. De basisbehoeften, zoals eten, drinken, hygiëne, en onderdak, zijn in ontwikkelde landen echter veelal vervuld. Inwoners van ontwikkelde landen ervaren behoeftes hoger in de behoeftepiramide. Deze liggen in het vlak van drang naar erkenning en waardering, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing, vaak als luxeprobleem betiteld. Continue ontwikkeling is een belangrijk kenmerk van ieder mens. Een coach kan bijstand en advies geven in deze ontwikkeling.

"Gebalanceerd, Gezond en Gelukkig"

Filosofie Coaching voor Mij


'Coaching voor Mij' biedt een platform om gemakkelijk hulp in te roepen van gekwalificeerde coaches. Bijsturing door een coach kan helpen om uiteindelijk een gezonder persoon te zijn, een gebalanceerde relatie met uw omgeving te hebben én uiteindelijk een gelukkiger leven te leiden. Dit geldt zowel voor uzelf, uw partner, uw kind/kinderen en collega's.

 

"Ontwikkelen, Overwinnen en Ontdekken"

Coaching start vanuit een aantal richtingen:

  • Het ontwikkelen van nieuwe eigenschappen en inzichten (wie ben ik? wat kan ik? wat doe ik?),
  • Het overwinnen van bepaalde angsten (bv. grote groepen mensen, op iemand afstappen, naar buiten gaan)
  • Het ontdekken van nieuwe richtingen (een nieuwe baan of iets totaal anders doen dan tot nu toe).

Kortom, via ontwikkelen, overwinnen en ontdekken naar gebalanceerd, gezonder en gelukkiger leven!